Esther Liebrand
Marssestraat 2
7045 AA  AZEWIJN
Esther@Leanonmediation.nl
06 - 82 91 97 81
 
Arbeidszaken / Overheid / Conflicten
Wat begint als een klein probleem of meningsverschil kan uiteindelijk leiden tot een familieconflict, zakelijk geschil. Zitten jullie in een dergelijke situatie, dat jullie er even niet uitkomen en hebben jullie hierbij hulp nodig om samen tot een geschikte oplossing te kunnen komen met acceptabele afspraken? Dan is het zoeken naar een mediator de eerste stap in de goede richting.
 
Mediation is beter dan een juridische procedure
Het inschakelen van een mediator wordt steeds meer gedaan. Niet verwonderlijk, want vaak kunnen conflicten opgelost worden zonder dat er een dure juridische procedure aan te pas hoeft te komen. Naar elkaar luisteren is van groot belang in een conflict. Dit blijkt echter niet geheel vanzelfsprekend, en het is ook moeilijk om naar een ander te luisteren. Het duidelijk onderwoorden brengen waar het in de kern omgaat, is niet altijd even gemakkelijk als je er emotioneel bij betrokken bent.
 
Mediation is het begeleiden in het vinden van oplossingen bij een onderling conflict.  De mediator begeleidt het proces neutraal en onafhankelijk. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer deze zaak voor de rechter komt. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide partijen bereidheid bestaat om over een oplossing te praten en te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.
 
De mediator begeleidt het gesprek zodat er door de partijen zelf oplossingen worden aangedragen zonder elkaars belangen uit het oog te verliezen. Hierdoor sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.
 
Het conflict kan negatieve energie veroorzaken, en dit geeft een neerwaartse spiraal wat u waarschijnlijk niet wilt.  Als u denkt in staat te zijn om deze energie te gebruiken als drijfveer om tot een positieve oplossing te komen bent u aan het goede adres.
 
Door de korte lijnen kunnen wij u direct van dienst zijn. Wanneer u ons een mailje stuurt, bellen wij u spoedig terug voor het maken van een afspraak. Vaak kunnen we al binnen een week starten met het mediationtraject.
 
Hoe verloopt een mediationtraject bij Lean on Me-diation?
Bij mediation gaan beide partijen, samen met mij, met elkaar in gesprek.
Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van bemiddeling en begeleiding van het gesprek. De belangen van beide partijen zullen aan bod komen om vervolgens aanvaardbare afspraken te maken.
 
Eerste gesprek. U maakt kennis met mij als de mediator, die uitlegt wat mediation is en welke spelregels erbij horen.
 
De spelregels zullen vast gelegd worden in een Mediation-overeenkomst, en met u worden doorgenomen. Wilt u met de mediation starten, dan ondertekent u deze overeenkomst. Dan zullen de Mediation-bijeenkomsten aanvangen.
 
In deze bijeenkomsten kunnen beide partijen hun verhaal vertellen. De mediator ziet erop toe dat de gesprekken bijdragen aan een oplossing.
Zodra het conflict geheel in beeld is gebracht bij beide partijen zal de onderhandelingsfase beginnen. Beide partijen gaan aan een oplossing werken. De mediator faciliteert hierin.
 
Bent u er samen uitgekomen, dan legt de mediator de oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen kunnen deze ondertekenen en zich eraan houden.
 
Bij mediation heeft u zelf de regie in handen en bepalen beide partijen de manier waarop ze uit elkaar gaan. Ik help als de communicatie vastloopt, begeleidt het gesprek en zorg ervoor dat de gemaakte afspraken goed op papier komen.
 
Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in een kennismakingsgesprek
Mediation moet door beide partijen gezien worden als oplossing daarom is er altijd een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt in grote lijnen doorgenomen wat het probleem is en er zal afgetast worden of er genoeg draagvlak is bij beide partijen. Aan de hand van deze eerste kennismaking gaan we aansluitend doelen stellen en vervolgafspraken inplannen. Wanneer u nog vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u mij bereiken op 06-82919781 of u kunt mailen naar esther@leanonmediation.nl dan neem ik spoedig contact met u op.